Khamis, April 29, 2010

Dakwah Rasulullah SAW membuka “Kesedaran Fitrah KeTuhanan”

Firman Allah dalam surah Al-Juma’ah, ayat 2 :

 
"Dia-lah yang telah mengutuskan di kalangan orang-orang (Arab) yang Ummiyyin, seorang Rasul (Nabi Muhammad SAW) dari bangsa mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah (yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaanNya), dan menyucikan mereka, serta mengajarkan mereka Kitab Allah (Al-Quran) dan Hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelum (kedatangan Nabi Muhammad SAW) itu adalah dalam kesesatan yang nyata." (Al-Juma'ah: 2)

Apabila Fitrah Ketuhanan mula bersinar pada akal mereka, Rasulullah membuka fitrah ketuhanan pada ruh mereka pula melalui penyucian jiwa dengan zikrullah, mujahadah dan tafakur. Maka lahirlah cahaya Muraqabah dan Musyahadah.

Selepas itu dibuka pula kesedaran maqam kehambaan yang sempurna dengan mematuhi dan mendaulatkan syariat yang syumul serta menunaikan tanggungjawab sebagai khalifah Allah di atas muka bumi ini.