Sabtu, Mei 01, 2010

Sains Alamiah dan Hukum KeTuhanan - (Bahagian 1/3)

Tulisan ini adalah karya al faqir Abi Ahmad. Sila ke blog beliau di Interaksi dengan Allah untuk membaca tulisan penuh.

MUQADDIMAH

Saya merasa sangat bertuah kerana berada di bawah didikan seorang guru yang amat mendalam ilmunya dan amat terbuka kepada perkembangan zaman. Walidku membawa bicara yang amat berbeza dan segar untuk memahami ilmu tauhid. Sesungguhnya ilmu tauhid adalah ilmu yang hidup. Ia hidup dalam setiap bidang ilmu. Penulis belajar tauhid yang berdasarkan ilmu usuluddin Ahli Sunnah Wal Jamaah dalam wajah yang lebih sezaman. Media sains fizikal adalah satu pentas yang amat menarik kerana ia membicarakan hal-ehwal makhluk Allah. Dunia akademik perdana (mainstream) berkembang dalam fahaman atheisme.

Penemuan dalam bidang astronomi banyak memberi keyakinan bahawa alam ini memang dicipta. Hukum masa, ruang dan jirim sebenarnya banyak membuka rahsia pengenalan kepada sifat-sifat alam yang dicipta ini (makhluk). Pengenalan kepada sifat alam ciptaan juga membuka ilmu tentang sifat-sifat Tuhan yang menciptanya. Dalam perguruan saya dengan Syaikhuna Tokku, saya telah memahami pelajaran usuluddin lewat bicara quantum fizik dan beberapa bidang sains lain. Tulisan ini adalah percubaan saya untuk mengutarakan mutiara-mutiara yang saya dapati dari beliau. Apa yang dibicarakan adalah dari kefahaman penulis dan penulis amat suka jika mendapat maklum balas dari semua pihak.

SAINS FIZIKAL DALAM SKOP HUKUM ADAT

Hukum adat adalah hukum yang ditentukan melalui kebiasaan yang dilihat, diperhati atau dikaji. Kebiasaan yang berlaku dalam alam ini diperhatikan dan ditetapkan hukumnya. Contohnya, kebiasaan pada pisau adalah ia menghiris. maka dikeluarkan hukum bahawa pisau wajib menghiris pada hukum adat. Api pula kebiasaannya adalah membakar. Kebiasaan boleh juga disebut sebagai tabiat. Di mana tabiat air ialah ia mencuci, menghilangkan haus dan juga memberi kesegaran. Tabiat atom apabila dipecahkan akan mengeluarkan tenaga yang hebat. Sebenarnya, Hukum adat adalah sunnatuLlah pada alam ini. Alam ini berjalan mengikut kehendak Allah yang menjadi tabiat alam. Hukum adat juga adalah hukum fizik alami. Alam ini hidup dan berjalan di atas undang-undang yang jelas dan hampir tetap (sentiasa KONSTAN). Di sebalik setiap detik yang berlalu, hukum ini berjalan melaksanakan taqdir Allah. Manusia belajar memahami undang-undang ini dan hidup selari dengannya untuk mengelakkan akibat-akibat yang tidak disenangi seperti mereka mengelakkan diri dari memakan bahan beracun atau yang mempunyai virus merbahaya.

PENEMUAN TENAGA ATOM

Nuclear energy is released by the splitting (fission) or merging together (fusion) of the nuclei of atom(s). The conversion of nuclear mass to energy is consistent with the mass-energy equivalence formula ΔE = Δm.c², in which ΔE = energy release, Δm = mass defect, and c = the speed of light in a vacuum (a physical constant). Nuclear energy was first discovered by French physicist Henri Becquerel in 1896, when he found that photographic plates stored in the dark near uranium were blackened like X-ray plates, which had been just recently discovered at the time 1895.

(rujuk:http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_energy)

Manusia juga mengkaji undang-undang ini untuk mengeluarkan potensi alam mengikut acuan yang dikehendaki. Saintis nuklear fizik mengkaji tabiat atom, menemui rahsianya dan menghasilkan tenaga atom. Setelah menemui (stumble upon?) rahsia pemecahan atom mereka membuat ramalan bahawa bila atom dipecahkan tenaga yang hebat akan dihasilkan. Lalu tajribah (eksperimen) dilakukan berulang kali untuk membuktikan bahawa penemuan itu terjadi mengikut ramalan mereka. Maka timbullah formula yang terhasil dari penemuan rahsia tabiat alamiah ini. Dan manusia melihat tenaga nuklear sebagai satu kenyataan yang boleh ditiru dan dikeluarkan bila-bila masa dan di mana sahaja.

Apa sahaja kajian, tajribah dan penemuan dalam sains fizikal sebenarnya tidak terlepas dari hakikat bahawa semuanya berjalan di atas kehendak dan qudrat Allah. Ia kembali kepada bicara hukum adat dalam kitab-kitab usuluddin. Namun ilmuan hari ini gagal mengaitkan sains fizikal ini dengan hukum ketuhanan Allah. Mereka gagal melihat 'tangan Allah' dalam fenomena alam. Berbeza dengan para ilmuan di zaman Umayyah, Abbasiyah, Othmaniyah dan yang sepertinya. Sarjana Sains dan Tauhid seperti Al Khawarizmi, Ibnu Nafis, Al Kindi dan lain-lain menggali lubuk alam dan menemui rahsia undang-undang Allah di dalamnya. Kekaguman mereka tentang perjalanan alam membawa mereka sujud di kaki Allah yang Maha Pencipta. Lalu hati mereka bertambah khusyuk dalam ubudiah kerana makin jelas dan terang bagaimana hebatnya ilmu Allah. Mereka mengajak manusia mengeEsakan Allah melalui kajian dan penemuan mereka. Dan mereka menghadiahkan umat manusia dengan teknologi yang penuh dengan nilai kasih sayang dan tidak membawa kerosakan kepada manusia dan alam.

Keadaan berbeza kita lihat berlaku di zaman ini. Saintis aliran utama (mainstream) menguasai pentas keilmuan dunia dan mereka meletakkan asas ilmu mereka pada paksi athiesm (rujuk God Delusion, Dr R. dawkin) sehingga mereka boleh percaya bahawa manusia berasal dari beruk. Dan mereka membawa umat manusia lari dari tauhid dan kasih sayang Allah.

Mereka terlupa, sengaja lupa atau memang dihijab Allah untuk memahami bahawa semua yang berlaku ini masih berada dalam kekuasaan mutlak Allah.

Bersambung... [ SAINS FIZIKAL DALAM TAKLUK QUDRAT DAN IRADAT ALLAH ]